همایش ملی پژوهش ها و دستاوردهای کاربردی در صنایع دام، طیور و آبزیان

همایش ملی پژوهش ها و دستاوردهای کاربردی در صنایع دام، طیور و آبزیان در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در شهر گرگان برگزار گردید.

محورهای همایش

 • پرورش و تغذیه دام، طیور و آبزیان
 • ژنتیک و اصلاح نژاد دام، طیور و آبزیان
 • فیزیولوژی دام، طیور و آبزیان
 • مدیریت واحدهای دامپروری و آبزی پروری
 • بهداشت و بیماری های دام، طیور و آبزیان (پیشگیری، کنترل و درمان)
 • کاربرد نانو فناوری و زیست فناوری در علوم دامی و آبزی پروری
 • بازاریابی در صنعت دام، طیور و آبزیان
 • حضور در بازارهای جهانی (استانداردها، IQF، بسته بندی و …)
 • روش های مدرن ساماندهی و توسعه صنعت دام، طیور و آبزیان (خوشه ها، زنجیره های تامین، مدیریت زنجیره های تامین و لجستیک)
 • بهبود و روش های تامین خوراک مناسب برای دام، طیور و آبزیان
 • بومی سازی فن آوری های صنعت دام، طیور و آبزیان
 • چالش ها و مشکلات صنعت دام، طیور و آبزیان
 • اقتصاد و ترویج در صنعت دام، طیور و آبزیان
 • فرآوری محصولات دام، طیور و آبزیان